Yapamadım lütfen acil cevap verirmisiniz?

A Kamyonu

B Kamyonu

A ve B kamyonları ile yumurta kolileri taşınacaktır. Taşınacak yumurta sayılan ile ilgili şunlar biliniyor: +Bir yumurta kolisinde 30 adet yumurta vardır.

  • Kenar uzunluğu 50 cm olan küp şeklindeki kutuların herbirinde 10’ar koli yumurta bulunmaktadır.

Kutular tamamen dolu olmak şartıyla yumurta kolilerinin hepsi bu kutulara konularak kamyonla

ra yüklenecektir.

A komyonunun kasasının eni 2,4 m, boylan ve genişlikleri 1,5 m, B kamyonunun kasasının eni 2,5 m, boyları ve genişlikleri 1,6 m’dir.

Buna göre, A ve B kamyonlarında bir seferde taşınabilecek yumurtalarla ilgili,

  1. A kamyonunda taşınan yumurta adedinin bilimsel gösterimi 1.08.10 tür

II. B kamyonunda A kamyonundan fazla yumurta taşınmıştır. III. B kamyonunda taşınan yumurta kolilerinin sayısının bilimsel gösterimi 1,35,10 tür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?