Yapabilen var mı cevap e

2 Likes

Karenin üst kenarı tam sayı olması için, 3 ve 5’in ortak katı olan 15’in katı olması lazım.

Şimdi karenin yan kenarından alacağımız örüntü, 15 ile en küçük okek’i oluşturmalı.

15’in en küçük okek’i sırayla 15, 30, 45… diye gider.

8k+3=75 olursa k tam sayı olur.
k=9

Demek ki karenin bir kenarı 75 imiş.
75.75/15=375

2 Likes

Çok teşekkür ederim.

Okek’i küçük tutmak için 15’in katlarını(15,30, 45…) denemek lazım. Yan kenar eğer ki 8’in katı olsaydı okek 120 olurdu.
Yan kenarı 8k+3 türünde yazma imkanımız var, o halde 8k+3’ü 120’den küçük katlara eşitlemek mümkün mü, baktık.
8k+3, k tam sayı olması şartıyla, 75’e eşitlenebildi.