Yapabilecek

Bir okulda bir hafta boyunca tenefüslerde sınıfların temizliği kontrol edilerek kayıt altına alınmıştır. Sınıfın temiz olduğu her tenefüs için +5 puan, kirli olduğu her tenefüs için -3 puan verilecektir.
Buna göre birinci olan sınıf kaç puan almıştır?
A) +69