Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden etkilerden hangisi gereklidir?

Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden etkilerden hangisi gereklidir?

Hava
Zincirleme Reaksiyon
Yanıcı Madde
Isı

Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden etkilerden hangisi gereklidir? Sorusunun cevabı.

Cevap: Yanma olayının yangına dönüşmesi için Zincirleme Reaksiyon gereklidir.