Yahudilikte kutsal kitapların sözlü kısmına ne denir

yahudilikte kutsal kitapların sözlü kısmına ne denir

yahudilikte kutsal kitapların sözlü kısmına ne denir

Cevap: Yahudilikte kutsal kitapların sözlü kısmına “Talmud” denir. Talmud, İbranice’de “öğreti” veya “öğreti öğrenmek” anlamına gelir ve Yahudi din adamlarının yorumları, tartışmaları ve uygulamaları içeren bir derlemedir. Talmud, iki bölümden oluşur:

Mishna ve Gemara. Mishna, Yahudi kanunlarının temel metnidir ve MÖ 2. yüzyılda Rabbi Yehuda HaNasi tarafından toplanmıştır. Gemara ise, Mishna’nın üzerine yapılan yorumlar ve tartışmaların yer aldığı bölümdür ve bu yorumlar MÖ 3. yüzyıldan MS 5. yüzyıla kadar devam etmiştir. Talmud, Yahudi dininin en önemli kaynaklarından biridir ve Yahudiler arasında halen büyük bir otoriteye sahiptir.