Yahudiliği ilahi bir din olarak değil kültürel bir değer olarak kabul ederler sorusunun cevabı nedir?

yahudiliği ilahi bir din olarak değil kültürel bir değer olarak kabul ederler sorusunun cevabı nedir?