Xix roma rakamı kaçtır

xix roma rakamı kaçtır ? XIX roma rakamının değeri?

xix roma rakamı kaçtır?

  • x roma rakamı=10 rakamadır

  • I roma rakamı= 1 rakamadır

xix roma rakamı sonucu= 19 dur.

Daha önce yayınladığımız benzer soru:

:point_right:t4:Roma Rakamları Nedir? 1 Den 20 ye kadar Roma rakamları