X ve y farklı rakamlar olmak üzere, 2x + y/2 = 18 olduğuna göre, x'in alabileceği kaç farklı değer vardır?

x ve y farklı rakamlar olmak üzere,

2x + y/2 = 18

olduğuna göre, x’in alabileceği kaç farklı

değer vardır?