X = sin220° y = sin50° z = sin100° olduğuna göre, x, y ve z nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

14
x = sin220°
y = sin50°
z = sin100°
olduğuna göre, x, y ve z nin küçükten büyüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) z <y <x
B) y < x < z
D) x < z <y
C) y <z<x
E) x <y<z

Cevap:
x=sin220=-sin40,
y=sin50,
z=sin100=sin80,

sin fonksiyonu 0 dereceden 90 dereceye artan bir fonksiyondur buna göre sıralama,

\Large \Rightarrow x<y<z