X = sin130° + cos130° y = sin200° + cos200° z = sin290° + cos290° olduğuna göre,

x = sin130° + cos130°
y = sin200° + cos200°
z = sin290° + cos290°
olduğuna göre, x, y ve z’nin işaretleri sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) -, -, -
B) +, -, -
16
E) +, +, -
C) -, -, +