Was Were Konu Anlatımı

Was Were Konu Anlatımı

was” ve “were” zaman zarfı olarak kullanılan fiil şekilleridir ve geniş zaman (“was”) ve 2. Şahıs tekil ve çoğul (“were”) zamanlarda kullanılır.

Was” geniş zaman zarfında kullanılır ve “be” fiilinin geniş zaman şeklidir.

Örneğin, “I was at the park yesterday.” (Dün parkta idim.)

Were” ise 2. Şahıs tekil ve çoğul zamanlarda kullanılır ve “be” fiilinin 2. Şahıs tekil ve çoğul şeklidir.

Örneğin, “You were at the park yesterday.” (Sen dün parktasın.)