Verilenlerden hangisi prokaryot ve ökaryot hücreli alemlerde ortak olarak bulunur?

verilenlerden hangisi prokaryot ve ökaryot hücreli alemlerde ortak olarak bulunur?

Prokaryot ve Ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunan organeller nelerdir?

Prokaryot ve ökaryot hücreli alemlerde ortak olarak bulunan yapılar.

  • Sitoplazma

  • Ribozom

  • Hücre zari

  • RNA

  • ATP