Verilenlerden hangisi hücre bölünmesinin temel nedenlerinden değildir?

Verilenlerden hangisi hücre bölünmesinin temel nedenlerinden değildir?

A) Sitoplazma miktarının artması,
B) Atik maddelerin atılımının zorlaşması
C) Gaz alışverişinin zorlaşması
D) Ribozom sayısının artması

Verilenlerden hangisi hücre bölünmesinin temel nedenlerinden değildir?

Cevap: Sorunun doğru cevabı B) Atik maddelerin atılımının zorlaşması dır.