Verilen yaklaşımlardan hangisi yaşam döngüsü bakış açısını yansıtmaz?

Verilen yaklaşımlardan hangisi yaşam döngüsü bakış açısını yansıtmaz?

A) Üretimde sürdarülebilir hammaddelere geçiş yaparak, "hammadde eldesi aşamasının iyileştirilmesi
B) Urun ambalajında değişiklikler yaparak, “ürün sevkiyat aşamasının daha verimli hale getirilmesi ve buna bağlı hava emisyon
düşürülmesi
C) Kimyasal hammadde seçiminde çevresel zaran az olan yerine fiyatı düşük ürünun seçilerek üretim maliyetinin düşürülmesi
D) Daha kolay geri donüştürülebilir ürünler tasarlayarak 'níhai bertaraf” aşamasının çevresel etkilerinin azaltılması
E) Ar-Ge çalışmalan ile üretilen elektronik eşyaların enerji verimliligini arttırarak kullanım aşamasının karbon ayak izinin düşürülmesi

Verilen yaklaşımlardan hangisi yaşam döngüsü bakış açısını yansıtmaz? Sorusunun cevabı.

Cevap: Şıklarda verilen yaklaşımlardan C şıkkı yaşam döngüsü bakış açısı yansıtmaz.