Verilen saf maddelerden hangisi için yapılan eşleştirme yanlıştır?

Verilen saf maddelerden hangisi için yapılan eşleştirme yanlıştır?

A) O2 -bileşik
B) He-element
C) CO2 -bileşik
D) Ag-element

Verilen saf maddelerden hangisi için yapılan eşleştirme yanlıştır?

Cevap:

Verilen saf maddelerden O2 için yapılan eşleştirme yanlıştır çünkü aynı tür elementlerden oluşmuştur. Bileşik olması için farklı türden olması gerekir.