Verilen ölçeklerden hangisi ile hazırlanan haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır?

Verilen ölçeklerden hangisi ile hazırlanan haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır ?

A) 1: 80 000
B) 1:40 000
C) 1:25 000
D) 1: 100 000​

Verilen ölçeklerden hangisi ile hazırlanan haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır ?

Cevap: Küçük ölçekli haritalar daha fazla ayrıntı gösterir. Bu yüzden cevap C yani 1:25 000 dir.