Verilen kimyasal türler arası etkileşimlerden en zayıf olanı hangisidir?

verilen kimyasal türler arası etkileşimlerden en zayıf olanı hangisidir?

A) Hidrojen Bagi
B ) lyonik Bag
C) Kovalent Bag
D) Metalik Bag

verilen kimyasal türler arası etkileşimlerden en zayıf olanı hangisidir?

A) Hidrojen Bagi
B ) lyonik Bag
C) Kovalent Bag
D) Metalik Bag

Cevap: En zayıf kimyasal türler arası etkileşim, hidrojen bağıdır.

Hidrojen bağı, moleküller arasında bir hidrojen atomunun elektron çifti kabul eden veya paylaşan bir elektronegatif atom (örneğin oksijen, azot veya flor) ile oluşturduğu elektrostatik bir etkileşimdir. Diğer seçenekler arasında, kovalent bağlar, iyonik bağlar ve metalik bağlar daha güçlüdür ve daha yüksek özgül mukavemet değerlerine sahiptirler.