Verilen denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

X + 4O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(s)

Verilen denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) C3H6
B) C3H8
C) C3H6O
D) C2H5OH
E) C3H8O2

Verilen denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Denklemin sağında ve solunda bulunan katsayıları eşitlerse sağda 10 O var solda ise 8 O var 2 tane O lazım. Aynı şekilde diğerleri yapılırsa cevap E şıkkı yani C_3H_8O_2 bulunur.