Verilen canlılardan hangisi prokaryotik hücre yapısına sahiptir

verilen canlılardan hangisi prokaryotik hücre yapısına sahiptir

verilen canlılardan hangisi prokaryotik hücre yapısına sahiptir

Cevap: Prokaryotik hücre yapısına sahip canlılar, hücrelerinde çekirdek zarı olmayan organizmalardır. Bu tür organizmalar, bakteri ve arkea olarak iki ana gruba ayrılırlar.

prokaryotik hücre yapısına sahip canlıların özellikleri:

 1. Çekirdek: Prokaryotik hücrelerde çekirdek zarı bulunmaz. DNA, hücre içinde bir bölme olmadan sitoplazmada serbestçe bulunur.

 2. Organeller: Prokaryotik hücrelerde karmaşık organeller sınırlıdır. Mitokondri, kloroplast gibi organeller bulunmaz. Bunun yerine sitoplazmada ribozomlar gibi daha basit yapılar yer alır.

 3. Hücre Duvarı: Prokaryotik hücrelerin genellikle hücre duvarı bulunur. Bakterilerde peptidoglikan adı verilen bir madde hücre duvarını oluştururken, arkealarda farklı kimyasal bileşimler içeren hücre duvarları bulunabilir.

 4. Psödopodlar veya Sililer: Prokaryotik hücrelerde hareket yapısı olarak psödopodlar veya sililer gibi yapılar bulunmaz. Bakteriler flagellum adı verilen ince kuyruklar aracılığıyla hareket edebilirler.

 5. Hücre Büyüklüğü: Genellikle prokaryotik hücreler, ökaryotik hücrelere göre daha küçüktürler.

 6. Basit Yapı: Prokaryotik hücreler, ökaryotik hücrelere göre daha basit bir yapıya sahiptirler.

 7. Çok Hücrelilik: Prokaryotik organizmaların çoğu tek hücrelidir, ancak bazı türler topluluklar oluşturabilirler.

 8. Çekirdek Bölünmesi: Prokaryotik hücrelerde çekirdek bölünmesi basit bir yapıya sahiptir ve çoğunlukla “bölünme” olarak adlandırılır.

 9. Çeşitlilik: Prokaryotik canlılar, oldukça geniş bir tür çeşitliliğine sahiptir. Farklı bakteri türleri ve arkealar, çeşitli ekosistemlerde bulunabilir.

Prokaryotik organizmalar, biyolojide önemli bir yere sahiptir ve çeşitli ekosistemlerde yaşayan mikroorganizmalar olarak hayati roller üstlenirler.

Prokaryotik hücreleri canlılara örnekler

Elbette, işte prokaryotik hücre yapısına sahip canlılardan bazı örnekler:

 1. Bakteriler: En yaygın prokaryotik organizmalardır. Farklı türleri toprakta, suda, havada, insan vücudunda ve diğer birçok çevrede bulunabilirler. Bazı bakteriler insan sağlığı için faydalıdır, ancak bazıları hastalıklara neden olabilir.

 2. Arkealar (Arkea Bakterileri): Bakterilere benzer şekilde prokaryotik hücre yapısına sahip olan arkealar, daha eski ve farklı bir evrimsel kökene sahiptir. Aşırı yaşam koşullarına uyum sağlama yetenekleriyle bilinirler. Örneğin, aşırı sıcaklıklı kaynaklarda yaşayan termofilik arkealar veya tuzlu ortamlarda yaşayan haloarkealar gibi.

 3. Mavi Yeşil Algler (Siyanobakteriler): Siyanobakteriler, fotosentez yapabilen prokaryotik organizmalardır. Mavi-yeşil renkleri pigmentleri olan klorofil ve fikobilinlere bağlıdır. Sularda, topraklarda ve nemli bölgelerde bulunabilirler.

 4. Laktik Asit Bakterileri: Bu bakteri türleri, süt ürünlerinin fermente edilmesinde rol oynar. Yoğurt, peynir, turşu gibi ürünlerin yapımında kullanılırlar.

 5. Nitrojen Bağlayıcı Bakteriler: Topraktaki azot gazını bağlayarak bitkilerin kullanabileceği formda azotlu bileşikler üretirler. Bu da bitkilerin büyümesi ve verimliliği için önemlidir.

Bu örnekler, prokaryotik canlıların çeşitli türlerini ve yaşam alanlarını göstermektedir.