Verilen ayetlerden hangisinde "tevekkül" anlayışına değinilmemiştir?

Verilen ayetlerden hangisinde “tevekkül” anlayışına
değinilmemiştir?

Verilen ayetlerden hangisinde “tevekkül” anlayışına
değinilmemiştir?

Soru da şıklar nedir?