Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6.sınıf matematik çalışma kitabı.

Cevap: s(A)=11