Veri modelleri nelerdir?

Veri modelleri nelerdir?

Veri modelleri Çeşitleri nelerdir?

Veri modelleri, bir organizasyonun/şirketin işletme veya teknoloji alanlarında kullandığı verilerin nasıl yapılandırıldığını tanımlayan ve görselleştiren şemalardır. Veri modelleri, veriler arasındaki ilişkileri ve verilerin özelliklerini belirleyen bir çerçeve olarak düşünülebilir. Veri modelleri, veri yönetimi sürecinin temel taşıdır ve işletmelerin verileri daha iyi yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olur.

Veri modelleri genellikle şu şekillerde sınıflandırılır:

  1. Hiyerarşik Model: Bu model, ağaç yapısı şeklinde tasarlanmıştır ve verilerin bağlantılı olduğu bir hiyerarşi içinde düzenlenir. Bu model, IBM’in IMS (Information Management System) veritabanı yönetim sistemi için kullanılmıştır.

  2. Ağ Modeli: Bu model, verilerin “çoktan-çoka” ilişkisini yönetmek için kullanılır. Bu modelde, her veri kaydı diğer veri kayıtlarıyla bağlantılıdır. Bu model, CODASYL (Conference on Data Systems Language) standartlarına göre geliştirilmiştir.

  3. İlişkisel Model: Bu model, en çok kullanılan veri modelidir. Bu model, tablolar ve bunlar arasındaki ilişkiler ile düzenlenir. Bu model, verilerin konseptüel bir modellemesi olarak düşünülür. İlişkisel modeller SQL dilinde kullanılan SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE gibi sorgu dilleri ile çalışır.

  4. Nesne Tabanlı Model: Bu model nesnelerin özellikleri ve arasındaki ilişkileri tanımlamak için kullanılır. Bu modelin temeli, nesnelerin sınıflarının ve bu sınıflardan türetilen nesnelerin özelliklerinin tanımlanmasıdır.

  5. Semantik Veri Modeli: Bu model, semantik ve mantıksal bağlantıları vurgular. Bu model, son kullanıcıların iş gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.

Bu modeller farklı veri yönetimi ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiştir. Seçilecek olan model, organizasyonun/şirketin ihtiyaçlarına uygun şekilde belirlenir.Veri modelleri, bir organizasyonun/şirketin işletme veya teknoloji alanlarında kullandığı verilerin nasıl yapılandırıldığını tanımlayan ve görselleştiren şemalardır. Veri modelleri, veriler arasındaki ilişkileri ve verilerin özelliklerini belirleyen bir çerçeve olarak düşünülebilir. Veri modelleri, veri yönetimi sürecinin temel taşıdır ve işletmelerin verileri daha iyi yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olur.

Veri modelleri sınıflandırılması

Veri modelleri genellikle şu şekillerde sınıflandırılır:

Hiyerarşik Model: Bu model, ağaç yapısı şeklinde tasarlanmıştır ve verilerin bağlantılı olduğu bir hiyerarşi içinde düzenlenir. Bu model, IBM’in IMS (Information Management System) veritabanı yönetim sistemi için kullanılmıştır.

Ağ Modeli: Bu model, verilerin “çoktan-çoka” ilişkisini yönetmek için kullanılır. Bu modelde, her veri kaydı diğer veri kayıtlarıyla bağlantılıdır. Bu model, CODASYL (Conference on Data Systems Language) standartlarına göre geliştirilmiştir.

İlişkisel Model: Bu model, en çok kullanılan veri modelidir. Bu model, tablolar ve bunlar arasındaki ilişkiler ile düzenlenir. Bu model, verilerin konseptüel bir modellemesi olarak düşünülür. İlişkisel modeller SQL dilinde kullanılan SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE gibi sorgu dilleri ile çalışır.

Nesne Tabanlı Model: Bu model nesnelerin özellikleri ve arasındaki ilişkileri tanımlamak için kullanılır. Bu modelin temeli, nesnelerin sınıflarının ve bu sınıflardan türetilen nesnelerin özelliklerinin tanımlanmasıdır.

Semantik Veri Modeli: Bu model, semantik ve mantıksal bağlantıları vurgular. Bu model, son kullanıcıların iş gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.

Bu modeller farklı veri yönetimi ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiştir. Seçilecek olan model, organizasyonun/şirketin ihtiyaçlarına uygun şekilde belirlenir.