Veri analizi matematik

P
A
S
C
57-
18+
Veri Analizi
2
A)
MATEMAI
Aşağıdaki-daire-grafiğinde 2016 yılında ticaret odasına kayıtlı toplam 7200 limited ve anonim şirketin bulu
duğu bir ildeki bu şirketlerin sayılarının dağılımı gösterilmiştir.
59-
2017
Bu ilde 2017 ve 2018 yılında ticaret odasına yeni katılan ve kayıtları silinen limited ve anonim şirket sayılan a
gidaki tabloda gösterildiği gibidir.
2018
Grafik: 2016 Yılında Ticaret Odasına Kayıtlı Limited ve Anonim Şirketler
** Jenny
Ticaret Odasindan Kaydı Silinen
Tablo: Ticaret Odasina Yeni Katilan ve Kaydı Silinen Şirket Sayıları
Ticaret Odatina Yeni Katilan
Limited Şirket Sayısı Anonim Şirket Sayısı Limited Şirket Sayısı Anonim Şirket Sayıs
+Şirket Sayısı (x100)
2017
Anonim Şirketler
1150
250
1250
2018
Buna göre, 2017 ve 2018 yıllarında bu ilde ticaret odasına kayıtlı olan limited ve anonim şirket sayılan
gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Şirket Sayısı (x100)
Yillar
700
500
Yillar
Limited Şirketler
2017
2018
Anonim Şirketler: Limited Şirketler
8)
Anonim Şirketler
Limited Şirketler
Di
59
78
1050
1150
Şirket Sayısı (x100)
2017
Anonim Şirketler
*Şirket Sayısı (x100)
2018
2017
Anonim Şirketler
500
400
2018
Yillar
Limited Şirketler
Yıllar
1.
Limited Şirketler