Veri analizi 2

Ve Meslek Dagien Greg 16. Tabio: Sağtikli Bireylerde Cinsiyete Göre
Kas Yag, Kemik ve Organlarin kg O
Gereken Yüzdelen
Mer
-cing
ce 1, siniflan okutmaya baş
ancinin velilerinin mesleklerini
belirtmiştir. Sinifi için hazırla-
an Mehmet Ogretmen her yıl
lerini not etmiştir.
Esnaf
Çiftçi
en Gelen Giden Gelen
5
2
3
ONARBONES
2
2
hen’in sınıfı mezun oldu-
aşağıdakilerden hangisi-
3) Kişi sayısı
16-
141
0
Meslek
Kişi sayısı
14
1.
Mestes
A)
Organ
25
Diyetisyen Merve Hanım kendisine gelen danişanlan
ölçülerini Biyoelektrik Impedans Analizi de hesaplay
uygulayacağı programı bu analiz sonuçlarına göre tespit
etmektedir.
C)
Tabloda sağlıklı erkek ve kadınların olması gereken ana
liz sonuçları verilmiştir.
50-
45-
40

Buna göre aşağıda verilen grafikleri gosteren Merve
Hanım hangisinin sağlıklı bir erkek bireye ait olduğu
nu söyleyebilir?
Ağırlık (kg)
36
30-
25
20
15
50
Kas
Yag
Kemik
10
5
0
Kas
Yag
Erkek () Kadin (5)
36
Kemik
Organ
TEMAT
for
404
35-
10
15
10+
D)
DRA
901
Ongan
VERI ANALIZ-2
PS Org
dr. Bu ürünle
Buna göre Ha
adig ürünlem
doğru veriliml
140