Vatan eş anlamlısı nedir?

vatan eş anlamlısı nedir?

vatan eş anlamlısı nedir?

Cevap: Vatan kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan sözcük YURT sözcüğüdür.