Vatan bir bütündür bölünemez fikrinin vurgulandığı kongre hangisidir

Vatan bir bütündür bölünemez fikrinin vurgulandığı kongre hangisidir

Vatan bir bütündür bölünemez fikrinin vurgulandığı, Vatanın bölünmez olduğu söylenene kongre Erzurum kongresidir.