Varlık vergisinin kanuni adı nedir?

Varlık vergisinin kanuni adı nedir?

Varlık vergisinin kanuni adı nedir?

Cevap:

Varlık Vergisi’nin tam kanuni adı “1942 Sayılı Varlık Vergisi Kanunu” dur. Varlık Vergisi, Türkiye’de 1940’larda uygulanan ve toplumda büyük tartışmalara neden olan bir vergi türüdür. Verginin amacı, Türk hükümetinin II. Dünya Savaşı sırasında mali kaynaklarını artırmaktı. Vergi, toplumun zengin kesimlerinden alınmıştı ve bu sebeple verginin etnik ve ekonomik ayrımcılık yapmakta olduğu eleştirilerine maruz kalmıştı. Varlık Vergisi, Türkiye tarihi açısından önemli bir konudur ve bugün hala tartışma konusu olmaya devam etmektedir.