Var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli bir çalışmasıdır sözü kime aittir?

Var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli bir çalışmasıdır sözü kime aittir?

Var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli bir çalışmasıdır sözü kime aittir?

Cevap: Var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli bir çalışmasıdır sözü Platonun söylediği bir sözdür.