Vahiy hakkında bilgi edinip kesin ve doğru bilgiye ulaşmada vahyin önemi

vahiy hakkında bilgi edinip kesin ve doğru bilgiye ulaşmada vahyin önemi

vahiy hakkında bilgi edinip kesin ve doğru bilgiye ulaşmada vahyin önemi

Cevap: Allah’ın insanlara ilettiği ilahi mesajlara Vahiy denir. Bu yüzden kesin ve doğru bilgiye ulaşmada vahiy çok önemlidir. Çünkü mesajlar Allah tarafından gönderilir.