Uzun dönem arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olan faktörler

uzun dönem arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olan faktörler

uzun dönem arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olan faktörler nelerdir?

Cevap : Uzun dönem arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olan faktörler şunlardır:

  1. Eğitim seviyesi: Bir sektördeki işçilerin eğitim seviyesinin artması, üretkenliğin ve dolayısıyla arzın artmasına neden olabilir.
  2. Teknolojik ilerleme: Yeni teknolojilerin kullanımı ile birlikte, üretim maliyetleri düşer ve verimlilik yükselir. Bu da uzun dönem arz eğrisinin sağa kaymasına neden olabilir.
  3. Doğal kaynaklar: Bir sektördeki doğal kaynakların bolluğu veya kıtlığı, arzın artmasına veya azalmasına neden olabilir.
  4. Vergi politikaları: Vergi politikaları, üretim maliyetlerini etkileyebilir ve bu, uzun dönem arz eğrisinin konumunu değiştirebilir.
  5. Regülasyonlar: Sektördeki düzenlemeler, üretim maliyetlerini ve dolayısıyla arzı etkileyebilir.
  6. Dış ticaret: Uluslararası ticaret, ülkelerin rekabet gücünü ve üretim maliyetlerini etkileyerek, uzun dönem arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olabilir.