Üzerinde söz söylenen yazı yazılan sanat eseri oluşturan duygu düşünce olay sorun ya da duruma ne denir

üzerinde söz söylenen yazı yazılan sanat eseri oluşturan duygu düşünce olay sorun ya da duruma ne denir

üzerinde söz söylenen yazı yazılan sanat eseri oluşturan duygu düşünce olay sorun ya da duruma ne denir?

Cevap: Bu ifade edilen duruma “tema” denir. Tema, bir sanat eserindeki anlatılmak istenen duygu, düşünce, olay veya sorun gibi konulardır. Bu konular, eserin ana fikrini ve mesajını oluştururlar. Sanatçılar, kendi bakış açılarına göre belirledikleri temaları işleyerek eserlerini ortaya çıkarırlar.