Uygurlar mani dinini hangi dönemde kabul etmiştir

uygurlar mani dinini hangi dönemde kabul etmiştir

uygurlar mani dinini hangi dönemde kabul etmiştir

Cevap: Uygurlar, Mani diniyle ilk olarak 8. yüzyılın başlarında tanışmıştır. Bu dönemde Uygur Kağanlığı’nın ikinci hükümdarı Kutluk Bilge Kuğultu, İran’da hüküm süren Sasani İmparatorluğu’nda yaygın olan Mani dinine ilgi duymuş ve bu dine sempati beslemiştir.

Kutluk Bilge Kuğultu, Sasani İmparatorluğu ile diplomatik ilişkiler kurarak Mani dininin öğretilerini Uygur Kağanlığı’na taşıdı. Ayrıca, Kutluk Bilge Kuğultu’nun kardeşi, Uygur Kağanlığı’nın üçüncü hükümdarı Ton Yabgu da Mani dinine büyük bir ilgi göstermiş ve bu dinin yayılması için çaba harcamıştır.

Sonuç olarak, Uygur Kağanlığı’nın başkenti Karabalghasun’da Mani dininin ilk kez resmi olarak kabul edildiği bilinmektedir. Bu dönemden sonra Uygurlar, Mani dinini halk arasında yaymaya çalışmışlar ve Uygur yazısıyla yazılmış birçok Mani metni günümüze kadar ulaşmıştır.