Uygun yerinde beğenilen hoş görülen kabul edilen anlamlarında kullanılan bir kelime

uygun yerinde beğenilen hoş görülen kabul edilen anlamlarında kullanılan bir kelime

uygun yerinde beğenilen hoş görülen kabul edilen anlamlarında kullanılan bir kelime

Cevap: Uygun yerinde beğenilen hoş görülen kabul edilen anlamlarında kullanılan kelime “makbul” veya münasip kelimeleri olabilir. Bu kelime, bir şeyin veya bir kişinin toplumda uygun ve kabul edilebilir olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, “Bu öneri oldukça makbul oldu ve tüm katılımcılar tarafından kabul edildi.” şeklinde bir cümlede “makbul” kelimesi, önerinin uygun, kabul edilebilir ve hoş görülen bir öneri olduğunu vurgular.