Uygun aralıkta tanımlı f fonksiyonu her x gerçel sayısı için, f(x + 2) = f(x) + x - 1

  1. Unite 2. Ders
    E) 4

Uygun aralıkta tanımlı f fonksiyonu her x gerçel sayısı
için,
f(x + 2) = f(x) + x - 1
eşitliği sağlanıyor.
MATEMA
f(4) = 5 olduğuna göre, f(8) değeri kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12 E) 13
ESS
RENBER
1.

1 Like