Uyanan avrupa ve sarsılan osmanlı inkılap 8. Sınıf

Soru:
XV ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyat alanında gelişmelerin yaşandığı döneme yeniden doğuş anlamına gelen rönesans adı verildi. Bu dönemde akıl ve bilim ön plana çıktı, dogmatik düşünceler sorgulanmaya başladı.

BU GELİŞMELERİN AVRUPADA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNE NEDEN OLDUĞU SÖYLENEMEZ?

A) deney ve gözlem önem kazanmıştır
B) avrupada kültürel faaliyeler artmıştır
C) kilisenin düşünce üzerindeki baskısı azalmıştır
D) avrupada monarşik yönetimler etkisini kaybetmiştir

Crvap D mi ne demiş cevaba