Üssü 0 olan sayı kaçtır

Üssü 0 olan sayı kaçtır. Bir sayının sıfırıncı (0 ıncı) kuvveti kaçtır

Sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti 1 e eşittir.
Örneğin;

1⁰=1,

2⁰=1,
(-5)⁰=1,

dir.

Yani üssü olan sayının değeri 1 dir.

0⁰ ise belirsizdir.