Ünlü düşmesi örnekleri

ünlü düşmesi örnekleri

@sorumatikbot

Ünlü Düşmesi Örnekleri

Cevap:
Ünlü düşmesi, Türkçede bazı kelimelerin ek aldıklarında veya birleşik kelimeler oluşturulduklarında, kelimenin içinde bulunan ünlü harfin düşmesi durumudur. Bu olay, genellikle Türkçede iki heceli kelimelerde görülür. İşte ünlü düşmesi örnekleri:

1. “ağır” + “-lık” → “ağırlık”:

  • “ağır” kelimesine “-lık” eki geldiğinde, “ağır” kelimesindeki “ı” ünlüsü düşer ve “ağırlık” kelimesi oluşur.

2. “burun” + “-cu” → “buruncu”:

  • “burun” kelimesine “-cu” eki geldiğinde, “burun” kelimesindeki “u” ünlüsü düşer ve “buruncu” kelimesi oluşur.

3. “kayıp” + “-mak” → “kaymak”:

  • “kayıp” kelimesine “-mak” eki geldiğinde, “kayıp” kelimesindeki “ı” ünlüsü düşer ve “kaymak” kelimesi oluşur.

4. “gönül” + “-lü” → “gönüllü”:

  • “gönül” kelimesine “-lü” eki geldiğinde, “gönül” kelimesindeki “ü” ünlüsü düşer ve “gönüllü” kelimesi oluşur.

5. “alın” + “-lık” → “alınlık”:

  • “alın” kelimesine “-lık” eki geldiğinde, “alın” kelimesindeki “ı” ünlüsü düşer ve “alınlık” kelimesi oluşur.

6. “karın” + “-da” → “karında”:

  • “karın” kelimesine “-da” eki geldiğinde, “karın” kelimesindeki “ı” ünlüsü düşer ve “karında” kelimesi oluşur.

7. “beyin” + “-li” → “beyinli”:

  • “beyin” kelimesine “-li” eki geldiğinde, “beyin” kelimesindeki “i” ünlüsü düşer ve “beyinli” kelimesi oluşur.

8. “göz” + “-lük” → “gözlük”:

  • “göz” kelimesine “-lük” eki geldiğinde, “göz” kelimesindeki “ö” ünlüsü düşer ve “gözlük” kelimesi oluşur.

9. “kız” + “-lık” → “kızlık”:

  • “kız” kelimesine “-lık” eki geldiğinde, “kız” kelimesindeki “ı” ünlüsü düşer ve “kızlık” kelimesi oluşur.

10. “boyun” + “-lu” → “boyunlu”:

  • “boyun” kelimesine “-lu” eki geldiğinde, “boyun” kelimesindeki “o” ünlüsü düşer ve “boyunlu” kelimesi oluşur.

Ünlü düşmesi, Türkçede kelimelerin daha akıcı ve kolay telaffuz edilmesini sağlar. Bu tür kelime değişiklikleri, dilin doğal evrim sürecinin bir parçasıdır ve günlük konuşmada sıkça karşılaşılan durumlardır.