Ulu eş anlamlısı nedir? Ulunun eş anlamlısı

ulu eş anlamlısı nedir? Ulunun eş anlamlısı

ulu eş anlamlısı nedir? Ulunun eş anlamlısı

Cevap: Ulu kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelime YÜCE kelimesidir.