Ülkemizin avrupa kıtasındaki topraklarına ne ad verilir

Ülkemizin avrupa kıtasındaki topraklarına ne ad verilir

ülkemizin avrupa kıtasındaki topraklarına ne ad verilir.

Cevap: Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki topraklarına “Trakya” adı verilir. Trakya, Türkiye’nin en batısında yer alan bir bölgedir ve Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır komşusudur. Trakya, ülkemizin toplam yüzölçümünün yaklaşık %3’ünü kapsar. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, Trakya bölgesinin en önemli şehirleridir.