Ülkemizde sanayi faaliyetleri nüfusun dağılışı üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?

ülkemizde sanayi faaliyetleri nüfusun dağılışı üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?

ülkemizde sanayi faaliyetleri nüfusun dağılışı üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?

Cevap: Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde istihdam ihtiyacından, iş olanaklarından dolayı nüfus dağılışı yoğundur.