Üçgende benz

3m B. 5m
C 4m D
Yukarıdaki şekilde doğrusal olan A, B, C ve D
noktalarına dikilmiş dört tane ağaç verilmiştir. Bu
ağaçların tepe noktalarının da doğrusal olduğu
bilinmektedir. A ve D noktalarında bulunan
ağaçların boyları sırasıyla 6 metre ve 3 metredir.
Ağaçlar arasındaki mesafeler yukarıda verildiği
gibi olduğuna göre, B noktasındaki ağacın boyu,
C noktasındaki ağacın boyundan kaç santimetre
fazladır?
A) 75
A
B) 100 C) 125
D) 150
E) 175