Ucgende acı2


ABC bir üçgen, m(ABC) = 40°, m(BAD) = 30°, [BC] = |AB| + |AD]

Yukarıdaki verilere göre, m(ACB) = a kaç derecedir?