Üç basamaklı birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır?

Üç basamaklı birbirinden farklı iki doğal sayının
toplamı en çok kaçtır?
A) 1999 B) 1998 C) 1997 D) 1996 E) 1995