Üç atış sonunda Ali'nin aldığı puan Bekir'in aldığı puandan 12 fazla olduğuna göre, puanları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Aşağıdaki hedef tahtasına Ali ve Bekir atış yapmışlar-

dir

5

10

15

• Her ikisi de hedefe üçer atış yapacak ve isabetli atışlardan 5, 10 ve 15 puan alacaklardır.

• Hedefe hiç bir şekilde isabet ettirilemeyen atış

için -3 puan alınacaktır.

Ali’nin bir isabetsiz atışı vardır, Bekir’in isabetsiz

atışı yoktur.

Üç atış sonunda Ali’nin aldığı puan Bekir’in aldığku puandan 12 fazla olduğuna göre, puanları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?