Tyt problemler

bonko
Bir dolmuş yolunda A, B, C ve D duraklan bulunmaktadır. Aşa
istediklerduraklar gösterilmiştir.
gidaki şekilde bu duraklarda bekleyen yolcu sayılan ve gitmek
D durağına gitmek istemektedir.
Omneğin, i durağında bekleyen yolculardan 81 A durağina, 7’si
D12
A: 14
D: 3
Başlangıçta hiç yolcusu olmayan bir dolmuş, A durağından
bütün yolculan aldıktan sonra sırasıyla B, C ve D duraklarına
uğrayıp tekrar A durağına gelerek bir seferini tamamlamak-
tadır. Bu dolmuş uğradığı her durakta bütün yolcuları alarak
gitmek istedikleri duraklarda indirmektedir.
Buna göre, bu dolmuşun her seferde taşıdığı yolcu sayıla-
rının toplamı kaçtır?
A) 109
B) 112
C) 115
D) 127
E) 131
firketi abonelerinden her y belli bir sabit ücret
in her dakikasını belli bir sabit ücretle
250.y = 30₂