Tyt İşçi Problemleri

Bir işi Ahmet ile Mustafa birlikte 8 günde yapabilmektedir.

Eğer Ahmet 1 gün, Mustafa 4 gün çalışırsa işin 4 ü ta-

mamlanıyor. Buna göre, Mustafa bu işin tamamını tek başına kaç günde bitirir?