Tyt fonksiyon sorusu

Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, 10. 3) kapali aralığında tanımlı olan ve g fonksiyonlannin gra- fikleri verilmiştir.

3

a, b, c, d gerçel sayılanı için,

f(a) = g(a) = b

f(c) > g(c)

f(d) < g(d)

ifadeleri veriliyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru ola- bilir?

A) b < a < d < c

B) c < a < b < d

C) d < b < a < c

D) d < b < c < a

E} d < c < b < s