Tyt aktif matematik deneme

Temel Matematik
37. Rüzgâr’ın yazlıklarının bahçesindeki dikdörtgen bi-
çimindeki havuzun uzun kenarı 12 metre ve çevresi
33 metredir.
12
B
A noktasında bulunan Rüzgâr, önce [BC] üzerindeki bir
E noktasına, sonra E noktasından [CD] üzerindeki bir
F noktasına, oradan da [AD] nin orta noktasındaki
G noktasına kadar doğrusal bir şekilde yüzüyor.
D) 4√26
Buna göre, Rüzgâr’ın yüzdüğü mesafelerin uzunluk-
ları toplamı en az kaç metredir?
A) 20
B) 9√5
38. Şe
Ü
ri
E) 21
C) 2√103