Tutmatematik

Metin Bey, bir cezve kahveyi büyük ve küçük fincanlar- da satıyor.

cezve kahvenin kahve maliyeti 10 liradır. Büyük fincanda kahve 8 liraya, küçük fincanda kahve 5 li- raya satılmaktadır.

Büyük fincanlara bir küp şeker, küçük fincanlara ya- rım küp şeker konulmaktadır. Bir küp şekerin mali- yeti 6 kuruştur.

Metin Bey, bir cezveden çıkardığı 10 fincan kahve- yi ve küçük fincanlarda satarak 51,58 lira kâr ettiğine göre, büyük fincanda kaç kahve satmıştır?

C) 4

D) 5

E) 6