Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde seçeneklerden hangisinin etkisi yoktur?

Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde seçeneklerden hangisinin etkisi yoktur?

A-) ordu-millet özelliğine sahip olmaları

B-) tek tanrı inancına sahip olmaları

C-)abbasiler ile olumlu ilişkiler kurmaları

D-)bazı örf ve adetlerin islama yakın olmaları

Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde seçeneklerden hangisinin etkisi yoktur?

Cevap: Doğru cevap A-) ordu-millet özelliğine sahip olmalarıdır. Türklerin ordu-millet özelliği, onların bir araya gelerek güçlü ordu ve topluluklar oluşturma yeteneğini temsil eder. Bu özellik, İslamiyet’i kabul etmelerinde etkili bir rol oynamış olabilir. Tekrar teşekkür ederim düzeltmeniz için.